DE HAAGSE OOIEVAAR

Haags lokaal geld systeem de ‘Ooievaar’

haags_rentevrij_geld_3

Voor het einde van dit jaar willen wij, het bestuur van de stichting, de Haagse Ooievaar, de eerste Haagse rentevrije munt, uitbrengen.  Als kleine zelfstandigen zijn wij, net als bijna alle ondernemers, tegen de gevolgen van deze langlopende crisis aangelopen. Bezuinigen, snijden, inkrimpen, relocatie, aanbiedingen, oude voorraad opmaken, sluiten filialen, alles moet uit de kast getrokken worden.

 

Alternatief geld, lokale geld systemen, zijn altijd opgekomen tijdens grote crises. Een van de grootste voorbeelden is de Zwitserse WIR, die al sinds 1934 naast de Zwitserse Frank bestaat en een economie beheerst van 1,5 miljard Frank. Van origine was dit ook een rentevrije munt. Nu vragen zij 1,75% rente over hun krediet. Zulke lokale of regionale munten worden altijd vanuit de ondernemers uitgegeven.

 

Wat is geld?  Alle ondernemers geven waardepapieren uit. Zodra je een factuur schrijft of een kassabon uitdraait, heb je een waardepapier gemaakt. Zegeltjes bij de supermarkt, kadobonnen en loten zijn allemaal waarde papieren. Het verschil zit het erin waar ze zijn te verzilveren. Geld, de Euro, is te gebruiken binnen de Eurozone, en in sommige landen waar het vertrouwen in de lokale landelijke munt niet zo hoog is. Lokaal geld is een afspraak binnen een gebied, waar de ondernemers en/of de consument deze accepteert als betaling voor een geleverde dienst of aankoop van een product. Het is dus een waardebon (vergelijkbaar met een boekenbon, VVV bon of kadobon) die binnen een groep te verzilveren is.

 

Wat houdt onze Haagse Ooievaar in?

De Ooievaar is in te wisselen tegen de Euro.

De Ooievaar is voor B2B en voor de consument.

De Ooievaar is papier geld en een digitaal betalingssysteem ( internet bankieren)

De Ooievaar geeft een rentevrij krediet.

 

 

 

De Ooievaar is in te wisselen tegen de Euro.

 

Ons systeem geeft een inwisselbaarheid met de Euro. De Ooievaar is te koop voor €0,95 en is €1,00 waard. Dat betekent dat de prijs in Euro’s ook de prijs is in Ooievaars. In principe geeft de ondernemer 5% korting aan zijn klant, tenzij hij de Ooievaar weer uitgeeft aan het volgende Haagse bedrijf dat de Ooievaar accepteert. De verkoop van de Ooievaars, mocht een ondernemer deze niet meer weten uit te geven binnen de regio van de Ooievaar, gebeurt op een digitale markt. De Ooievaar wordt aangeboden en er kan geboden worden in Euro’s. Dit betekent dat bij een hoog aanbod de koers daalt, en bij een laag aanbod de koers stijgt.

Zoals je ziet stimuleert lokaal geld de lokale economie. Er zit een mechanisme in om het verdiende kapitaal lokaal te besteden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meest simpele lokale geld systemen al een omzet stijging laten zien van 10%!

 

De Ooievaar is voor B2B (Business to business) en voor de consument.

 

De Ooievaar is niet alleen  voor bedrijven, B2B, zoals enkele vergelijkbare lokale geld systemen, maar ook voor de consument interessant. Het papiergeld heeft een maximale beveiliging tegen kopiëren. Het lokale geld komt in omloop doordat de consumenten bij uitgifte punten, winkeliers die hiervoor in aanmerking willen komen, Euro’s om kunnen wisselen tegen de Ooievaar. Bij gebruik van de Ooievaar krijgen zij 5% korting, iets dat ze missen als ze alleen de Euro willen gebruiken. Bedrijven kunnen een rekening openen bij de Ooievaar, en hun leveranciers digitaal betalen in de Ooievaar. Winkeliers die teveel lokaal papiergeld hebben kunnen hun geld bij ons deponeren waarna de organisatie van de Ooievaar het geld stort op hun ooievaars rekening.

 

 

De Ooievaar geeft een rentevrij krediet.

 

Banken gebruiken Fractional Reserve Banking  om tijdelijk geld te scheppen voor kredieten. Banken in Europa mochten met €1 ,00 onderpand, spaargeld, €10,00 tijdelijk digitaal bijmaken. ( Er wordt aan gewerkt om dit 1:9 te maken). De enige manier om hier optimaal rendement uit te halen is voor de banken zoveel mogelijk leningen af te sluiten, omdat de rente die ze op dit tijdelijk kapitaal verkrijgen enorm veel winst oplevert tegen nagenoeg geen arbeid of risico! Dit heeft in Nederland tot de huizen bubbel geleid…  De Haagse Ooievaar doet bijna hetzelfde, en maakt tijdelijk digitaal geld aan voor krediet verstrekking in de vorm van Mutual Credit . Wij zien echter geen rechtvaardiging om hier rente over te vragen. Er staat immers geen arbeid tegenover de geldschepping dan een paar toetsen intikken. Bij een krediet verstrekking zijn wel kosten die in rekening worden gebracht. Naarmate de grootte van het krediet zal dit oplopen. Er wordt een onderpand verwacht, en hoe groter het onderzoek nodig voor het krediet, hoe hoger de kosten. De hoeveelheid krediet zal toenemen met de vraag en draagkracht van de economie die de Ooievaar bestrijkt. Het mag duidelijk zijn dat onbeperkt krediet scheppen de stabiliteit van de munt zal schaden. De Haagse Ooievaar zal dus sterk blijven samenwerken met de ondernemers en gebalanceerd antwoord geven op de vraag naar rentevrij krediet. De eerste jaren zal er een korte terugbetalings termijn worden afgesproken. Naarmate de Ooievaar meer geaccepteert wordt, en ingeburgerd raakt, kan er langduriger krediet verstrekt worden.

 

De Ooievaar kent een stabiliteits fonds. Dit is de Euro rekening waar de Euro’s op staan waarmee de Ooievaars zijn aangekocht. Hiermee kan ten alle tijden alle in omloop zijnde Ooievaars die zijn gekocht terug gekocht worden. Het openstaande krediet zou bij een mogelijke beindiging van de Ooievaar binnen 1 jaar terug betaald moeten worden met het afbetalen van het uitstaande krediet.

 

De Ooievaar heeft een raad van toezicht uit de ondernemers, die inzicht hebben in de gang van zaken in de Haagse Ooievaar en of deze zich houdt aan de doelstellingen van de Stichting. Zaak is dat de nieuwe Haagse munt een betrouwbaar betalingsmiddel is, en transparantie is essentieel.

 

Ik hoop zo een duidelijk beeld te hebben gegeven van wat de Haagse Ooievaar voor ons allen kan betekenen. Wij zijn bezig met het ontwerp en wij zoeken nog bekende Hagenaars die hun naam willen verbinden aan de Ooievaar en leden voor de raad van toezicht.

 

Wij hopen hiermee een middel te hebben om ons door de crisis heen te loodsen en de basis te leggen van een (gedeeltelijk) rentevrije economie.

 

Mvg

Tilasmi Frigge

 

Meer informatie vindt je op Local Currency website

Tilasmi Frigge is al decennia zelfstandig ondernemer. Kijk op zijn website Frigge Timmerwerken    SEO-Nederland

Veel gestelde vragen;

 

Hoe verdient de organisatie zijn geld?

De Haagse Ooievaar heeft een giraal systeem waar de leden (Ondernemers uit de regio) van de Ooievaar hun eigen rekening hebben. Bedrijven betalen €10,00 ex BTW per maand. Daarnaast brengt de organisatie een bedrag in rekening voor kredietaanvragen. Dit bedrag hangt af van de grootte van de kredieten.

 

Hoeveel krediet geeft de Ooievaar?

De Ooievaar geeft een standaard krediet aan bedrijven van Ooi 500,00. In het begin geven we geen grote kredieten. Dit zal maximaal Ooi 2.500,00 zijn mits er een onderpand is. Met de tijd zal de limiet aangepast kunnen worden als de vraag uit de ondernemers toeneemt en in samenspraak met de ondernemers. De ooievaar geeft een garantie binnen 1 jaar alle Ooievaars in te kunnen wisselen tegen de Euro. Bij grotere kredieten wordt de terugbetalings termijn verlengt, en kan de Ooievaar niet meer aan deze verplichting voldoen. Samen met de vraag naar grotere kredieten zal deze garantie ook ruimer moeten worden genomen.

 

– Ad Broere, auteur van het boek ‘Geld komt uit het niets’

– Rutte steunt lokale geld initiatieven

– Petitie Positieve Wending. Punten voor de regering door Ad Broere

 

Hoe betrouwbaar is de organisatie?

We hebben een Stichting waarvan het bestuur de leiding heeft over een BV. Er moet een raad van toezicht komen, en een ondernemers vertegenwoordiging. Samen moeten we deze lokale munt vorm gaan geven. Het stabiliteisfonds, de rekening waarop de Euro’s staan die zijn betaald om de Ooievaars te kopen, komt onder toezicht te staan van een Notaris of advocaat. Dit geld is alleen beschikbaar voor het stabiliseren van de koers van de Ooievaar t.o.v. de Euro, en voor het innemen van de Ooievaars bij eventuele beindiging van de Ooievaar.

 

Mag dit lokale rentevrije geldsysteem van de Nederlandse wet?

 

De Nederlandse Bank heeft toestemming gegeven voor dit systeem, dat door Anthony Migchels is ontworpen. Op dit moment zijn er in Arnhem en Den Bosch op basis van ditzelfde systeem ook lokale munten in oprichting. In Arnhem is het ‘de Gelre’ en in Den Bosch ‘de Gouden Draak’.

 

Krijg ik rente op de Ooievaars die op mijn rekening staan?

 

Nee, de Ooievaar betaalt en rekent geen rente. Als je geld wilt verdienen met spaargeld, kun je dit in Euro’s doen, of in welke andere investering die op dat moment rendabel is. De Ooievaar is ontwikkeld als een middel om ruilen te vergemakkelijken, en rentevrije kredieten te kunnen geven. Het voordeel hiervan is dat de Ooievaar niet vastgehouden wordt en uit de economie wordt onttrokken….

 

Wat gebeurt er met de winst van de organisatie de Ooievaar?

 

De Stichting heeft niet als doel winst te maken, en zal als doelstelling projecten van gelijke strekking steunen en wil bepaalde fondsen scheppen om mensen in grote financiele problemen te helpen. Met de groei van ‘de Ooievaar’ komt er steeds meer geld vrij voor het dragen van sociale verantwoordelijkheden.

haags_rentevrij_geld_10

 Weetje…

Onderzoek heeft uitgewezen dat 45-50% van de kostprijs van een product uit rente bestaat. Vanaf grondstofwinning tot dat het product in de schappen van de winkel ligt, hebben bedrijven en regering hun kosten van leningen en hypotheken in de kostprijs verwerkt. In een 100% rentevrije economie zouden wij maar 3 dagen per week hoeven te werken voor dezelfde levensstandaard!

http://realcurrencies.files.wordpress.com/2012/01/monsyndrome_ch-7-18-21-22-1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

De Talent versterkt de lokale economie. Vergelijkbare systemen geven 20% meer omzet.
De Talent is inwisselbaar met de Euro. Dit geeft een moeiteloze implementatie.
De Talent geeft naar gelang de hoeveelheid bedrijven die hem gebruiken de mogelijkheid tot hoge kredieten